TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.

Jednym z podstawowych kierunków działalności spółki jest realizacja projektów kompleksowych i innowacyjnych z zakresu projektowania, dostawy, montażu i nadzoru sprzętu technologicznego, przeznaczonego dla obiektów przemysłowych i energetycznych.
 
Swoim klientom możemy zaoferować następujące usługi:
- projektowanie;
- analiza bezpieczeństwa;
- ocena wpływu na środowisko;
- przygotowanie dokumentacji technicznej i roboczej;
- dobór i dostawa sprzętu;
- produkcja sprzętu specjalistycznego;
- prace montażowe oraz z zakresu uruchomienia-dostosowania;
- szkolenie teoretyczne i produkcyjne personelu;
- obsługa techniczna.

REPREZENTOWANE FIRMY  

Nasi wykwalifikowani specjaliści oraz posiadane wieloletnie doświadczenie pozwalają na jakościowe zadowolenie maksymalnych potrzeb klientów w najkrótszych terminach. Wszystkie świadczone przez nas usługi i dostarczany sprzęt spełniają dzisiejsze wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Obecnie wyraz pieniężny realizowanych i zrealizowanych przez spółkę UAB "Specialus montažas-NTP" projektów sięga 45 milionów euro.L. 2012 – 2013  Analiza porównawcza możliwości zagospodarowania elementów pierwszego obwodu EA V1 (D7.1)

Zamawiający: JAVYS (Jadrova Vyradovacia Spolocnost, a.s.)

 

Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wspierania Likwidacji Elektrowni Bohunice (BIDSF)

 

Opis projektu:

Projekt D7.1 realizowany jest w Republice Słowackiej na terenie Elektrowni Bohunice EA V1 oraz na terenie państwowego cmentarzyska odpadów promieniotwórczych Mochovce.

 

Podstawowe zadania projektu D7.1 to:

1. Przygotowanie i porównanie opcji zagospodarowania dużych elementów pierwszego obwodu dwóch bloków z możliwością ich demontażu i zagospodarowania odpadów w przyszłości.

2. Przedstawienie personelowi Zamawiającego niezbędnej informacji, otrzymanej w wyniku dokonania analizy porównawczej dotyczącej alternatyw i możliwości zagospodarowania odpadów oraz uzasadnienie akceptacji wyboru wdrożenia.

3. Przygotowanie wstępnego sprawozdania analizy dotyczącej bezpiecznego działania urządzeń jądrowych.

 

Nasze przedsiębiorstwo przewodniczy Partnerstwu, składającemu się z Litewskiego Instytutu Energetyki (Litwa), Rosyjskiego Instytutu badań naukowych eksploatacji elektrowni atomowych (Federacja Rosyjska) i podwykonawcy - przedsiębiorstwa RELKO Ltd, (Słowacja).

 

BIDSF Umowa Nr. 019 4 001 o Partnerstwie, pod przewodnictwem UAB "Specialus montažas-NTP" i JAVYS weszła w życie 25 lipca 2012 roku.

 

L. 2008 - 2012  Składowisko odpadów radioaktywnych o bardzo niskiej aktywności (Landfill) (B19)

Zleceniodawca: Państwowe Przedsiębiorstwo „Ignalińska Elektrownia Atomowa“

Finansowanie: Fundusze Strukturalne UE. Program Ignaliński 

Opis projektu:

W ramach prac przygotowawczych wycofania z eksploatacji Ignalińskiej EA zostały opracowane projekty roboczy i techniczny, zbudowano magazyn buforowy o pojemności 4000 m3 do eksploatacji na terenie IEA. Kryta budowa o powierzchni 0,2 ha wyposażona jest w urządzenia pomiarów radiologicznych składowanych odpadów, w system transportu oraz system tymczasowego przechowywania odpadów.

W dniach 25-27 kwietnia 2012 roku w kompleksie przeprowadzono badania „na gorąco” z wykorzystaniem realnych odpadów. Badania przeprowadzono w zakresie przewidzianym zgodnie z programem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energetyki Atomowej (VATESI). Podczas prowadzonych badań do składowiska dostarczono kontenery i zbiorniki z odpadami radioaktywnymi, dokonano pomiarów radiologicznych oraz tymczasowego chronienia odpadów. Badania potwierdziły możliwość bezpiecznego transportu wszelkiego rodzaju zbiorników z odpadami oraz wydajność całego kompleksu zgodną z wartościami przewidzianymi w projekcie.

W ramach projektu B19 opracowaliśmy techniczny i roboczy projekty cmentarzyska „Landfill” krótkożywotnych odpadów radioaktywnych o bardzo niskiej aktywności. Projekty poddane specjalnej i ogólnej ekspertyzie, otrzymały wysoką ocenę oraz akceptację władz samorządu miasta Visaginas.

Realizując zobowiązania nasza spółka, będąc głównym wykonawcą, współpracuje z wymienionymi partnerami (podwykonawcami): Litewskim Instytutem Energetyki (Litwa), Spółką Akcyjną ,,Pramprojektas” (Litwa), litewskimi spółkami UAB ,,Vilstata” i UAB ,,Hidroprojektas” oraz rosyjskim przedsiębiorstwem OOO ,,RADICO”.

 

L. 2012 - 2014  Weryfikacja zgromadzonych materiałów oraz inwentaryzacja radiologiczna 1-4 bloków

Zamawiający: Elektrownia Jądrowa Kozłoduj (Bułgaria)

 

Opis projektu:

Celem projektu jest dokonanie szczegółowej oceny radiologicznego stanu sprzętu, konstrukcji budowlanych, komór i odpadów radioaktywnych oraz wykonanie ogólnej inwentaryzacji i analizy zgromadzonych materiałów w blokach, podlegających wycofaniu z eksploatacji.

 

Wymieniony Projekt jest realizowany przez Partnerstwo spółki UAB ,,Specialus montažas-NTP” (Litwa) (Partner Zarządzający) z  Litewskim Centrum Fizyki i Technologii (Litwa), Litewskim Instytutem Energetyki (Litwa), Instytutem Badań Jądrowych i Energetyki Jądrowej Bułgarskiej Akademii Nauk (Bułgaria), firmą ATP – Atomtoploproekt Ltd. (Bułgaria) i ze Spółką jawną ВНИИАЭС – Ogólnorosyjski instytut naukowo-badawczy elektrowni jądrowych (Rosja). Partnerzy połączyli swoją najlepszą wiedzę w tej dziedzinie i doświadczenie zawodowe w podobnych projektach.

 

Obecny Projekt obejmuje 4 rozdziały:

Rozdział 1: Ocena radioaktywności 1-4 bloków ;

Rozdział 2: Obliczenie zanieczyszczenia 1-4 bloków, włącznie z wytwornicami pary;

Rozdział 3: Badania radiologiczne 1 i 3 bloku;

Rozdział 4: Charakterystyka radiologiczna zgromadzonych odpadów z bloków 1-4;

 

Wyniki wykonanego w/w Projektu będą wykorzystane przy wycofaniu z eksploatacji 1-4 bloków.

 

  ZACZĄĆ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.