TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.
  Rury  

 

Armatura rurociągowa  
  Części kolejowe  
 

Propozycje specjalne

 
  PROPOZYCJE SPECJALNE
REPREZENTOWANE FIRMY  


  Ochrona prewencyjna przed pożarami oraz wybuchami w transformatorach olejowych

Spółka UAB „Specialus montažas-NTP“ jest oficjalnym przedstawicielem na Litwie francuskiej spółki „SERGI“, specjalizującej się w opracowywaniu i produkcji systemów ochrony prewencyjnej przed pożarami i wybuchami w transformatorach olejowych do 1000 MVA i więcej, a także ich napięcia z obciążeniem w regulatorach.
 
Dzisiaj system TRANSFORMER PROTECTOR (TP) jest jedynym rozwiązaniem, chroniącym transformatory przed pożarami i wybuchami.
 
W transformatorze podczas krótkiego spięcia, pod wpływem ciśnienia dynamicznego pierwszej fali uderzeniowej, system TP zaczyna działać po kilku milisekundach, chroniąc transformator przed wybuchami do momentu wzrostu ciśnienia.

Pozwala on:
- dokonać w ciągu milisekundy depresuryzacji baku (spuszczenia ciśnienia);
- uniknąć kontaktu gazu wybuchowego (wodoru, acetylenu i in.) z powietrzem (tlenem)
- oddzielić gaz od oleju;
- skierować gaz wybuchowy od transformatora na bezpieczną odległość;
- wypchnąć gaz wybuchowy z transformatora, poprzez podanie azotu do baku transformatora i innych podłączonych urządzeń;
- w przypadku krótkiego spięcia, szybko zabezpieczyć transformator przed dokonaniem dalszej naprawy.

 

  Centrum serwisowe S. A. „Maszyny siłowe”

Wiosną 2009 roku została podpisana umowa o stworzeniu centrum serwisowego S.A. "Maszyny siłowe" na bazie UAB "Specialus montažas-NTP" w celu świadczenia usług serwisowych i realizacji bezpośrednich dostaw sprzętu S.A. "Maszyny siłowe". Przedsiębiorstwo S.A."Maszyny siłowe"- to czołowy rosyjski producent i dostawca zintegrowanych rozwiązań w sferze budowy maszyn energetycznych. Przedsiębiorstwo powstało w roku 2000 i połączyła w sobie technologiczne, produkcyjne i intelektualne zasoby znanych na całym świecie rosyjskich przedsiębiorstw: Leningradzkiego Zakładu Metalowego, Elektrosiły i kilku innych. Jako oficjalny przedstawiciel przedsiębiorstwa"Maszyny siłowe" nasze przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi w zakresie dostaw części zamiennych, świadczy usługi nadzoru technicznego, obsługi serwisowej, a także modernizacji agregatów (turbiny i generatory) produkcji S.A. "Maszyny siłowe".

 

  UAB „Specialus montažas-NTP” jest oficjalnym przedstawiciel spółki OAO „Турбоатом” na terytorium krajów bałtyckich, Polski i Bułgarii

S.A. Turboatom jest czołowym producentem technologicznie zaawansowanych turbin dla atomowych, cieplnych i turbin hydraulicznych elektrowni. Przedsiębiorstwo posiada międzynarodowy certyfikat zgodności dotyczący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

 

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji turbin parowych dla:

- elektrowni cieplnych;

- elektrowni atomowych i elektrycznych centrali cieplnych;

- turbin hydraulicznych dla stacji hydraulicznych;

- turbin gazowych i parowo-gazowych instalacji dla elektrowni cieplnych;

- innego sprzętu energetycznego.

 

Moce produkcyjne umożliwiają wyprodukować w ciągu roku turbiny parowe i hydrauliczne, o łącznej mocy, odpowiednio, 8 mln kWt i 2 mln kWt.

 

Produkcja turbin jest realizowana w cyklu zamkniętym: od prac projektowo-konstruktorskich i naukowo-badawczych do produkcji, zbiórki, i testów finałowych turbin.

 

Ponad 260 turbin parowych o mocy łącznej ponad 60 mln kWt wyprodukowane dla elektrowni cieplnych, z nich 55 turbin do 16 elektrowni na rynek zagraniczny. Dla 24 elektrowni atomowych wyprodukowano 169 turbin o łącznej mocy ponad 60  mln kWt, z nich 40 turbin dla 7 elektrowni atomowych w krajach ościennych. 

 

  Cyfrowe systemu pobudzania, sterowania i ochrony generatorów i synchronicznych silników elektrycznych każdego rodzaju

UAB „Specialus montažas-NTP“ jest oficjalnym przedstawicielem francuskiego przedsiębiorstwa Basler Eletric na terytorium krajów bałtyckich.

 

Przedsiębiorstwo Basler Eletric powstało w roku 1946  i już od ponad 60 lat jest światowym liderem rozwoju i sprzedaży cyfrowych systemów pobudzania  sterowania i ochrony generatora i synchronicznych silników elektrycznych różnego rodzaju.

 

Przedsiębiorstwo Basler Eletric jako pierwsze, w latach ’90, użyło środki cyfrowej regulacji do generatorów. Przedsiębiorstwo opracowało cały szereg kontrolerów, które są „dumnymi posiadaczami” mikroprocesorowych systemów pobudzenia piątej generacji.

 

Będąc oficjalnym przedstawicielem francuskiego przedsiębiorstwa Basler Eletric świadczymy następujące usługi:

- dostawa, modernizacja i instalacja systemów pobudzania, sterowania i ochrony generatorów i synchronicznych silników elektrycznych;

- dostosowania i przetestowanie systemów pobudzania sterowania i ochrony;

- obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna;

- przeszkolenie personelu obsługującego;

- konsultacje techniczne dotyczące wyboru sprzętu.

 

 

 

  Systemy oczyszczania wody i innych płynów

Spółka UAB „Specialus montažas – NTP“ jest oficjalnym przedstawicielem niemieckiej firmy „Taprogge“, która przygotowuje i produkuje unikalne systemy oczyszczania wody i innych płynów. Podstawowy asortyment produkcji przedsiębiorstwa „Taprogge“ to kulkowe systemy oczyszczania wody poprzez chłodzenie rurek kondensatora, systemy wstępnego filtrowania, system pobierania wody „TAPIS“ z czyszczeniem powietrzem.
 
System wstępnego oczyszczania wody
Filtr PR-BW 100 / PR-BW 800 z wmontowanym automatycznym systemem wstecznego mycia, przeznaczony do usuwania większych nieczystości i innych elementów z płynów nie przerywając potoku. Skala wydajności produkowanych filtrów wynosi od 64 do 5.000 m3/h (PR-BW 100), i więcej – 100.000 m3/h (PR-BW 800), poziom filtrowania od 1 - 9 mm (PR-BW 100) i od 5 do 9 mm (PR-BW 800). Duża skuteczność systemu mycia wstecznego jako podstawowa technologia uczyniła ten filtr pewnym narzędziem, używanym w systemach wodnych o poziomie niskim i średnim, zwłaszcza przy montażu w trudnych warunkach.

System pobierania wody z czyszczeniem powietrzem
System TAPIS® – to ważny krok w kierunku stworzenia potężnych, nieszkodliwych dla środowiska systemów pobierania wody. System TAPIS® łączy funkcje tradycyjnych wielopłaszczyznowych systemów wstępnego czyszczenia na jednej płaszczyźnie, oszczędzając w taki sposób środki. TAPIS® – to system całkowicie zanurzonego do wody odbiornika, dlatego nie ma konieczności oddzielania zanieczyszczeń. Stwarza to możliwość obniżenia ciągle wzrastających kosztów, przeznaczanych na nieszkodliwą dla środowiska utylizację odpadów.
                                                                                                   
Kulkowy system oczyszczania
Czyszczące kulki TAPROGGE – to podstawa kulkowego systemu oczyszczania rurek chłodzących kondensatora. Różne materiały, z których wykonane są rurki chłodzące wywołują odpowiednie typowe zanieczyszczenia, korozję. Skład kulek czyszczących oraz rodzaj pokrycia są zorientowane na wymienione wyżej zjawiska. Jak wykazuje praktyka, odpowiedni dobór kulek i optymizacja reżimów eksploatacji przekształca się w zalety cieplne i finansowe: po zwiększeniu w elektrowni, której moc turbiny wynosi 300 MVt, a bazowe roczne obciążenie 6000 godzin, mocy turbiny o 1 % i więcej, przy cenie energii elektrycznej od 0,03 Euro za 1 kWT/godz. rocznie zaoszczędzi się około 540.000 Euro. W przypadku nieodpowiedniego doboru kulek moc turbiny zostanie odpowiednio zwiększona jedynie o 0,9 % i oszczędności roczne wyniosą 486.000 Euro, co stanowi o 54.000 Euro mniej niż przy optymalnym doborze parametrów. Wniosek: optymalny dobór kulek może zwiększyć zysk do milionów (w zależności od czasu eksploatacji elektrowni).

 

  Filtry aerozolowe

Spółka UAB „Specialus montažas-NTP“ jest jedynym oficjalnym przedstawicielem firmy AB „Экаст“ („Ekologia Elektrowni Atomowych“).
AB „Экаст“ – to przejemca części praw byłego zakładu Związku Radzieckiego „Двигатель“  przy Ministerstwie Produkcji Maszyn Średnich. Spółka razem z AB „Двигатель“ produkuje różne wyroby, zapewniające ochronę radioaktywną cechów chemicznego oczyszczania wody i gazowego oczyszczania obiektów przemysłu atomowego.

Swoim klientom oferujemy filtr aerozolowy Д33-И (z warstwą jodu), który jest najnowocześniejszym urządzeniem, pomyślnie stosowanym w dziale przetwórstwa odpadów radioaktywnych Ignalińskiej EA (budynek 150, cech chemiczny) w specjalnych urządzeniach do oczyszczania powietrza. Takie filtry chronią przed emisją do środowiska jodu radioaktywnego 131 i radioaktywnych gazów inercyjnych. Obecnie IEA osiągnęła w oczyszczaniu powietrza poziom 99,57%.  

Świadczymy także usługi w następujących dziedzinach: 

- Dostawa filtrów aerozolowych Д13, Д-23, Фартос Ц-500 z płaszczyzną oczyszczania jodu, stosowanych  w energetyce atomowej na Litwie, Ukrainie, w Rosji;

- Dostawa filtrów aerozolowych Д-23, А-17, ФАРТОС Ц-500, ПФТС-500 i innej produkcji.

 
Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.