TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.
  Rury  

 

Armatura rurociągowa  
  Części kolejowe  
 

Propozycje specjalne

 
  ARMATURA RUROCIĄGOWA
REPREZENTOWANE FIRMY  


  Armatura rurociągowa

Prezentujemy armaturę rurociągową: zasuwy, wentyle, zawory, krany kulkowe, zamykane, wsteczne, ochronne oraz regulowane zawory, zasuwy typu „muszka“ i in., o średnicy od 6 do 1600 mm, ciśnieniu roboczym od 0 do 200 MPa (2000 bar). Cała zamykana i regulowana armatura może zostać dostarczona w komplecie z kołnierzami, elementami do mocowania, uszczelkami, przekładniami pneumatycznymi i elektrycznymi.   
 
Krany kulkowe             
Spawane, dwu- i trzyczęściowe, o przepustowości całkowitej oraz obniżonej, przeznaczone dla środowisk gazowych i ciekłych, których zakres temperatur wynosi od - 50º С do + 650º С, ciśnienie robocze od 0 do 100 bar, średnica nominalna od 6 do 1200 mm. Typ przyłącza: gwintowe, kołnierzowe, spawane. Możliwa jest dostawa kranów kulkowych z przedłużonym wałem, przeznaczonych dla instalacji podziemnych, z izolacją polimeryczną, założenie przekładni elektrycznych, pneumatycznych, pneumohydraulicznych.

Zasuwy klinowe
Przeznaczone dla środowisk gazowych i ciekłych, których skala temperatur wynosi od - 50º С do + 650º С, ciśnienie robocze od 0 do 500 bar, średnica nominalna od 10 do 500 mm. Typ przyłącza: gwintowe, kołnierzowe, spawane. Możliwa jest dostawa zasuw klinowych z przedłużonym wałem, przeznaczonych do instalacji podziemnych, z izolacją polimeryczną, założenie przekładni elektrycznych, pneumatycznych, pneumohydraulicznych.                  

Zasuwy nożowe
Zasuwy nożowe są stosowane w celu przekrycia przepływów, w których jest dużo ciał stałych. Na konturze części wewnętrznej zasuwy nie ma stref zatrzymania się. W zasuwach są montowane przekładnie ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, dlatego mają niedużą wagę i są pewne. Zasuwy są produkowane o różnych średnicach (od 50 do 1200 mm), ciśnieniu roboczym w wersji standardowej do 16 atm.
 
Zasuwy tarczowe typu „muszka“
Zasuwy tarczowe typu „muszka“ z miękkim uszczelnieniem, mimośrodem podwójnym lub potrójnym, z uszczelnieniem metal/metal. Przeznaczone dla gazowych i ciekłych środowisk, których skala temperatur wynosi od - 50º С do + 650ºС, ciśnienie robocze od 0 do 100 bar. Średnica nominalna od 40 do 1600 mm. Typ przyłącza: międzykołnierzowe, kołnierzowe, spawane. Zakładane są przekładnie elektryczne, pneumatyczne oraz pneumohydrauliczne. 

Zawory zwrotne
Tarczowe zawory zwrotne, kulkowe zawory zwrotne, zawory zwrotne o dwóch tarczach przeznaczone dla środowisk gazowych i ciekłych, których skala temperatur wynosi od - 50º С do + 650º С, ciśnienie robocze od 0 do 400 bar. Średnica nominalna od 6 do 1200 mm. Typ przyłącza: gwintowe, kołnierzowe, międzykołnierzowe, spawane.
 
Wentyle
Używane jako armatura zamykająca lub regulowana: do płynów nieagresywnych, gazów nasyconych, olejów, powietrza, ropy naftowej lub produktów naftowych o skali temperaturowej od - 50º С do + 650º С. Średnica nominalna od 10 do 400 mm, ciśnienie do 400 bar. Typ przyłącza: gwintowe, kołnierzowe, międzykołnierzowe, spawane. Zakładane są przekładnie elektryczne, pneumatyczne oraz pneumohydrauliczne.
 
Regulowane zawory 
Wielopłaszczyznowe przepustnice z funkcjami do regulacji potoku roboczych środowisk gazowych i ciekłych, tarczowe zasuwy typu „muszka“ z mimośrodem podwójnym, tarczowe zasuwy typu „muszka“ z mimośrodem potrójnym, kulkowe zawory segmentowe w skali temperaturowej od - 50º С do + 650º С. Ciśnienie robocze od 0 do 400 bar, średnica nominalna od 15 do 1600 mm, kompleksowe dostawy redukcyjnych urządzeń chłodzących. Typ przyłącza: kołnierzowe, międzykołnierzowe, spawane.
 
Zawory bezpieczeństwa
Są konieczne do zapewnienia automatycznej ochrony rurociągów przed wzrostem ciśnienia środowiska roboczego. Oferujemy zawory kilku typów: otwierane całkowicie sprężynowe, wahadłowe, impulsowe. Średnica nominalna DN 10 mm – 400 mm, ciśnienie początku otwarcia Po 0,01 bar – 95 bar. Temperatury graniczne T -196 Cº: 450 Cº, ciśnienie nominalne PN 16-100 bar.

 
Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.