TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.

 

Certyfikaty  
  Reprezentowane firmy  
  Partnerzy  
     
  CERTYFIKATY

 
Certyfikat ISO 9001:2000 / LST EN ISO 9001:2001

Certyfikat Nr 171686A wydany przez Bureau Veritas Certification Lietuva potwierdzający, że w przedsiębiorstwie został wdrożony i działa system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000.

 
Świadectwo Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej

Świadectwo Nr 5739 wydane przez Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej udzielające prawa wykonywania prac w zakresie projektowania budowli.

 
Zezwolenie służby geologicznej Republiki Litewskiej przy Ministerstwie

 

Służba geologiczna przy Ministerstwie Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej wydała zezwolenie  Nr 145, na wykonywanie prac mających na celu badanie głębinowe ziemi.

 
Zezwolenie Centrum Bezpieczeństwa Radiacyjnego

Zezwolenie Nr 1491 wydane przez Centrum Bezpieczeństwa Radiacyjnego udzielające prawa prowadzenia prac ze źródłami promieniowania jonizującego na terytorium kontrolowanym przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Ignalińska Elektrownia Atomowa“.

 
Świadectwo działalności gospodarczej wydane przez Departament ds kontroli narkotyków przy Rządzie Republiki Litewskiej

 

Wydane przez Departament ds kontroli narkotyków przy Rządzie Republiki Litewskiej świadectwo działalności gospodarczej Nr L 2-43 uprawniające do handlu (działalność pośrednicza) prekursorami środków narkotycznych i substancji psychotropowych bez prawa ich przechowywania.

 
Certyfikat Państwowego Przedsiębiorstwa „Ignalińska Elektrownia Atomowa“

Certyfikat Nr SKUTsert-1703-59-(4.23) wydany przez Służbę ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości Państwowego Przedsiębiorstwa „Ignalińska Elektrownia Atomowa “ zezwalający na realizację projektu zarządzania i kontroli „Składowisko odpadów radioaktywnych o bardzo niskiej aktywności (Landfill)“.

 
Certyfikat Państwowego Przedsiębiorstwa „Ignalińska Elektrownia Atomowa“

Certyfikat Nr SKUTsert-1703-101-(4.23) wydany przez Służbę ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości Państwowego Przedsiębiorstwa „Ignalińska Elektrownia Atomowa“ zezwalający na realizację projektu zarządzania „Usługami w zakresie stworzenia technologii dezaktywacji powierzchni wewnętrznych podstawowego konturu cyrkulacyjnego, systemu przewiewu i chłodzenia oraz czyszczenia baj pasowego w Państwowym Przedsiębiorstwie Ignalińska EA“ (projekt B12).

Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.