TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.

Viena pagrindinių bendrovės veiklos krypčių - kompleksinių ir inovacinių projektų, susijusių su technologinės įrangos, skirtos pramoniniams ir energetiniams objektams, projektavimu, tiekimu, montavimu ir priežiūra, realizavimas.

 

Savo klientams mes galime pasiūlyti sekančias paslaugas:
- projektavimo;

- saugumo analizės;

- poveikio aplinkai įvertinimo;
- techninės ir darbinės dokumentacijos paruošimo;
- įrangos parinkimo ir tiekimo;
- specialiosios įrangos gamybos;
- montavimo bei paleidimo-derinimo darbų;
- teorinio ir gamybinio personalo apmokymo;
- techninio aptarnavimo.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
ATSTOVAUJAMOS ĮMONĖS  

Mūsų kvalifikuoti specialistai ir ilgametė patirtis šioje sferoje leidžia kokybiškai ir trumpiausiais terminais patenkinti maksimalius užsakovo poreikius. Visos mūsų tiekiamos paslaugos ir įranga atitinka šiuolaikinius kokybės ir saugumo reikalavimus. Šiandien UAB "Specialus montažas-NTP" vykdomų ir įvykdytų projektų dydžiai pinigine išraiška siekia 150 milijonų litų.2014 – 2015 m.  Aikštelių, skirtų saugoti medžiagas, susidarančias nutraukiant Kozlodujaus AE 1 – 4 blokų eksploatavimą, projektavimas ir statyba (19-4)

Užsakovas: VĮ “RAO“ (Bulgarija)
 
Finansavimas: Kozlodujaus AE eksploatavimo nutraukimo Tarptautinis rėmimo fondas (КIDSF)
 
Projekto aprašymas:
19-4 projektas vykdomas Bulgarijos Respublikoje, Kozlodujaus AE VI 1 – 4 blokuose.
Pagrindiniai Projekto uždaviniai:
1. Aikštelių, skirtų saugoti medžiagas, susidarančias nutraukiant Kozlodujaus AE 1 – 4 blokų eksploatavimą, parengimas.
2. Poveikio aplinkai ataskaitos parengimas.
3. Aikštelių statyba.
4. Įrangos gamyba ir montavimas.
5. Objektų atidavimas eksploatuoti.
 
Mūsų kompanija yra apjungiančios kompaniją “Korekt Ltd” (Bulgarija) ir kompaniją “Jung Ltd” (Bulgarija, Partnerystės lyderė) partnerystės narė.
 
Sutartis tarp Partnerystės ir VĮ “RAO“ įsigaliojo 2014 m. kovo 5 d.

 

2012 – 2013 m.  AE V1 pirmojo kontūro komponentų tvarkymo alternatyvų lyginamoji analizė. Projektas D7.1

Užsakovas: JAVYS (Jadrova Vyradovacia Spolocnost, a.s.)

 

Finansavimas: Tarptautinis Bohunice AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (BIDSF)

 

Projekto aprašymas:

D7.1 projektas įgyvendinamas Slovakijos Respublikoje Bohunice AE V1 ir Valstybiniame Mochovco radioaktyviųjų atliekų kapinyne.

 

Pagrindiniai D7.1 projekto uždaviniai yra AE V1 abiejų blokų pirmojo kontūro stambiųjų komponentų tvarkymo alternatyvų variantų parengimas ir palyginimas, siekiant ateityje juos demontuoti ir tvarkyti atliekas, be to atsakingam Užsakovo personalui pateikti būtiną informaciją apie alternatyvas, gautas atlikus lyginamąją analizę, kad pagrįsti jų priimtinumą vykdymui bei parengti Pasiūlymą pagerinti preliminarią ataskaitą dėl atitinkamų branduolinių įrenginių veikimo saugos analizės.

 

Mūsų bendrovė vadovauja Partnerystei, kurią sudaro Lietuvos energetikos institutas (Lietuva), Visos Rusijos atominių elektrinių eksploatavimo mokslinio tyrimo institutas (Rusijos Federacija) ir subrangovinė kompanija RELKO Ltd, (Slovakija).

 

BIDSF sutartis Nr. 019 4 001 tarp Partnerystės, kuriai vadovauja UAB "Specialus montažas-NTP", ir JAVYS įsigaliojo 2012 m. liepos 25 d.

 

2008 - 2012 m.  Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas (Landfill). Projektas B19

Užsakovas:   VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“

Finansavimas: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

Projekto aprašymas:

Rengiantis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, parengti techninis ir darbinis projektai ir pastatytas Buferinės saugyklos kompleksas iki 4000 m3 talpos, kuris bus eksploatuojamas IAE teritorijoje.  Tai yra dengtas statinys 0,2 ha ploto, su įrengtu apibūdinimo įrenginiu pristatomų atliekų radiologiniam matavimui atlikti, taip pat atliekų transportavimo bei laikino sandėliavimo sistemomis.

 

2012 m. balandžio 25–27 dienomis komplekse buvo sėkmingai įvykdyti „karštieji” (naudojant tikrąsias atliekas) bandymai. Bandymai įvyko pagal suderintą su VATESI programą. Bandymų metu radioaktyviųjų atliekų pakuotės ir konteineriai buvo atgabenti į saugyklą, buvo atliktas jų radiologinis matavimas ir jie buvo priimti laikinai saugoti. Bandymai patvirtino visų projekto numatytų radioaktyviųjų atliekų pakuočių saugaus tvarkymo galimybę ir komplekso našumo atitiktį projektinėms reikšmėms.

 

Pagal tą patį projektą (В 19) mes parengėme labai mažo aktyvumo trumpaamžių atliekų “Landfill” tipo kapinyno techninį ir darbinį projektus. Projektams buvo sėkmingai atliktos specialioji ir bendroji ekspertizės, jie buvo suderinti su Visagino savivaldybe. 

 

Realizuojant įsipareigojimus, mūsų kompanija kaip generalinis rangovas bendradarbiauja su tokiais partneriais (subrangovais): Lietuvos energetikos institutu (Lietuva), AB „Pramprojektas“ (Lietuva), UAB „Vilstata“ (Lietuva), UAB „Hidroprojektas“ (Lietuva), RAB “RADICO” (Rusija).

 

  PRADŽIA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.