TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.
  Vamzdžių produkcija  

 

Vamzdynų armatūra  
  Geležinkelio detalės  
 

Specialūs pasiūlymai

 
  SPECIALŪS PASIŪLYMAI
ATSTOVAUJAMOS ĮMONĖS  


  SERGI prevencinė apsauga nuo gaisrų bei sprogimų alyvos transformatoriuose

UAB „Specialus montažas-NTP“ yra oficialus Prancūzijos bendrovės „SERGI“ atstovas Lietuvoje, kuri specializuojasi prevencinės apsaugos nuo gaisrų bei sprogimų alyvos transformatoriuose iki 1000 MVA ir daugiau, o taip pat jų įtampos su apkrova reguliatoriuose sistemos sukūrimu ir gamyba.

 

Šiandien sistema TRANSFORMER PROTECTOR (TP) yra vienintelis sprendimas apsaugantis transformatorius nuo gaisrų ir sprogimų.

 

Transformatoriuje trumpo sujungimo metu, įtakojama pirmo piko smūginės bangos dinaminio slėgio, TP sistema suveikia per kelias milisekundes, apsaugodama transformatorių nuo sprogimų iki statinio slėgio padidėjimo.

 

Ji leidžia:

- per kelias milisekundes įvykdyti bako depresiūrizaciją (slėgio nuleidimą);

- išvengti sprogstamųjų dujų (vandenilio, acetileno ir kt.) kontakto su oru (deguoniu)

- atskirti dujas nuo alyvos;

- nukreipti sprogstamąsias dujas nuo transformatoriaus per saugų atstumą;

- išstumti sprogiąsias dujas iš transformatoriaus, paduodant azotą į transformatoriaus baką ir kitą prijungtą įrangą;

- įvykus trumpajam sujungimui, greitai apsaugoti transformatorių tolimesniam remontui.

 

!!! Užsakovas, įsigijęs bet kurį SERGI TP sistemos modelį, kartu su sistema gauna atsakomybės draudimą iki 15.000.000,00 Eurų sumai už įvykį. t.y. jeigu SERGI TP sistema neapsaugos transformatoriaus nuo sprogimo, Užsakovui išmokama iki 15.000.000,00 Eurų suma sprogimo metu patirtiems nuostoliams kompensuoti. Draudimas galioja visą sistemos eksploatavimo laikotarpį.

 

Atsisiųsti SERGI sistemos TP bukletą anglų kalba (.pdf) arba rusų kalba (.pdf).    

 

Norėdami gauti daugiau informacijos prašome kreiptis el. pastu sm-ntp@montazas.lt

 

  Serviso centras ОАО „Силовые машины“

2009 metų pavasarį buvo pasirašytas susitarimas dėl Serviso centro „Силовые машины“ sukūrimo UAB „Specialus montažas – NTP“ bazėje tam, kad teikti serviso paslaugas ir vykdyti tiesioginius ОАО „Силовые машины“ įrangos tiekimus.   

Kompanija „Силовые машины“ – pagrindinis Rusijos kompleksinių sprendimų gamintojas ir tiekėjas energo-mašinų gamybos srityje. Įmonė buvo įkurta 2000 metais ir sujungė technologinius, gamybinius ir intelektualius tokių žinomų Rusijos įmonių, kaip Leningrado metalo gamykla, Elektrosila ir kitų įmonių išteklius.

Būdamas oficialiu ОАО „Силовые машины“ atstovu UAB „Specialus montažas – NTP“ gali pasiūlyti savo paslaugas pristatant ОАО „Силовые машины“ gamybos atsargines dalis, teikiant techninio vadovavimo, techninės priežiūros paslaugas ir atliekant agregatų (turbinos ir generatoriai) modernizaciją.

 

 

  UAB „Specialus montažas – NTP“ yra oficialus ОАО „Турбоатом“ atstovas Pabaltijo šalių teritorijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje

ОАО „Турбоатом“ vienas stambiausių atominių, šiluminių ir hidraulinių elektrinių geriausių turbinų projektuotojas ir gamintojas. Įmonei yra išduotas tarptautinis kokybės valdymo sistemos atitikties ISO 9001:2000 standarto reikalavimams sertifikatas. 

 

Įmonės specializacija – garo turbinų gamyba:

- šiluminėms elektrinėms (ŠE);

- atominėms elektrinėms (AE) ir šiluminėms elektros centralėms (ŠEC);

- hidraulinių turbinų gamyba hidroelektrinėms (HE)  ir hidroakumuliuojančioms elektrinėms (HAE) ;

- dujų turbinų ir garo ir dujų įrenginių (GDĮ) skirtų ŠE 

- kitos energetinės įrangos.

 

Gamybos galimybės per metus leidžia pagaminti 8 mln. kW pajėgumo garo turbinų ir 2 mln. kW hidraulinių turbinų.

 

Turbinos gaminamos uždaru ciklu: nuo projektavimo ir konstravimo, mokslo tiriamųjų darbų iki turbinų pagaminimo, surinkimo, išbandymo ir iškrovimo. Daugiau nei 260 garo turbinų, kurių suminis galingumas viršija 60 mln. kW pagaminta šilumos elektrinėms, iš jų 55 turbinos skirtos 16 užsienio šalių ŠE. 24 AE pagamintos 169 turbinos, jų suminis galingumas viršija 60 mln. kW, iš jų 40 turbinų skirta 7 užsienio šalių AE.

 

  Generatorių ir bet kokio tipo sinchroninių elektros variklių žadinimo, valdymo ir apsaugos skaitmeninės sistemos

UAB "Specialus montažas-NTP" yra oficialus prancūzų kompanijos Basler Electric atstovas Pabaltijo šalyse.

 

Kompanija Basler Electric įkurta 1946 metais ir jau 60 metų išlieka pasaulinio mąsto lyderiu projektuojant ir gaminant generatorių ir bet kokio tipo sinchroninių elektros variklių žadinimo, valdymo ir apsaugos skaitmenines sistemas.

 

Kompanija Basler Electric 1990 metais pirma panaudojo skaitmeninio reguliavimo priemones pramoniniams generatoriams, ir nuo to laiko suprojektavo kontrolerių šeimą kurie „išdidžiai naudoja“ penktos kartos žadinimo mikroprocesines sistemas.

 

Būdama oficialiu prancūzų kompanijos Basler Electric atstovu UAB „Specialus montažas – NTP“ teikia tokias paslaugas: 

- Generatorių ir bet kokio tipo sinchroninių elektros variklių žadinimo, valdymo ir apsaugos sistemų pristatymas, modernizavimas ir įrengimas.

- Žadinimo, valdymo ir apsaugos sistemų derinimas ir bandymas. 

- Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.

- Aptarnaujančio personalo mokymai. 

- Įrangos parinkimo techninės konsultacijos.

 

  Vandens ir kitų skysčių valymo sistemos

UAB „Specialus montažas – NTP“ - oficialus Vokietijos įmonės „Taprogge“ atstovas, įmonė rengia ir gamina unikalias vandens valymo ir kitų skysčių sistemas. Pagrindinę „Taprogge“ įmonės produkcijos asortimentą sudaro rutulinės kondensatoriaus vamzdelių aušinimo vandens valymo sistemos, preliminaraus filtravimo sistemos, vandens paėmimo sistema „TAPIS“ su oriniu valymu.

 

Preliminaraus vandens valymo sistemos

PR-BW 100 / PR-BW 800 filtras su sumontuota automatine atgalinio plovimo sistema, skirtas pašalinti didesnius nešvarumus ir kitus elementus iš skysčių nenutraukiant srovės. Gaminamų filtrų sąnaudų diapazonas nuo 64 iki 5.000 m3/h (PR-BW 100), ir didesnis 100.000 m3/h (PR-BW 800), filtravimo lygis nuo 1 - 9 mm (PR-BW 100) ir nuo 5 iki 9 mm (PR-BW 800). Atgalinio plovimo sistemos aukštas efektyvumas kaip pagrindinė plovimo technologija padarė šį filtrą patikimu įrankiu, naudojant jį žemo ir vidutinio lygio vandens sistemose, ypatingai sumontuojant jį sunkiomis sąlygomis.

 

Vandens paėmimo sistema su oriniu valymu

TAPIS® sistema – svarbus žingsnis sukuriant galingas, nekenkiančias aplinkai vandens paėmimo sistemas. TAPIS® sistema sujungia tradicinių daugiapakopių preliminaraus valymo sistemų funkcijas vienoje pakopoje, tai sutaupo statyboms skirtas lėšas. TAPIS® sistema – pilnai panardintą į vandens imtuvą sistema, todėl, nėra būtinybės išskirti teršalus. Tai suteikia galimybę sumažinti pastoviai augančias išlaidų sumas, skirtas nekenksmingam aplinkai atliekų šalinimui.

                                                                                                           

Rutulinio valymo sistema

Valomieji TAPROGGE rutuliukai – tai rutulinės kondensatoriaus aušinimo vamzdelių valymo sistemos pagrindas. Skirtingos aušinimo vamzdelių medžiagos sukelia atitinkamus tipinius užteršimus, sluoksniavimą ir korozijos reiškinius. Valomųjų rutuliukų sudėtis bei dangos tipas yra orientuoti į aukščiau įvardytus reiškinius. Kaip rodo praktinis pavyzdys, tinkamas rutuliukų pasirinkimas ir eksploatavimo režimų optimizavimas pereina į šiluminius ir finansinius pranašumus: elektrinei, kurios turbinos galingumas 300 MVt ir bazinė metinė apkrova 6000 valandų, padidinus turbinos galingumą 1 % ir daugiau, jeigu elektros energijos kaina nuo 0,03 Euro už 1 kWT/val. per metus, bus sutaupoma apie 540.000 Eurų. Netinkamai pasirinkus rutuliukus turbinos galingumas bus padidintas tik 0,9 % atitinkamai, ekonomija per metus bus 486.000 Eurų, kas yra 54.000 Eurų mažiau negu optimaliai pasirinkus parametrus. Išvada: optimalus rutuliukų parinkimas gali padidinti pelną iki milijonų (pagal elektrinės eksploatavimo laiką).

 

  Aerozoliniai filtrai

AB „Specialus montažas-NTP“ vienintelis oficialus AB „Экаст“ („Atominių elektrinių ekologija“) atstovas.

AB „Экаст“ – buvusios Sovietų Sąjungos gamyklos „Двигатель“  prie Vidutinių mašinų gamybos ministerijos dalies teisių perėmėja. Bendrovė kartu su AB „Двигатель“ gamina įvairius gaminius, užtikrinančius atominės pramonės objektų cheminio vandens valymo ir dujinio valymo cechų radioaktyviąją saugą.

Savo klientams mes siūlome Д33-И (su jodo pakopa) aerozolinį filtrą, kuris yra moderniausias įrenginys ir sėkmingai naudojamas Ignalinos AE komplekse RAPK (radioaktyviųjų atliekų perdirbimo kompleksas, 150  pastatas, chemijos cechas) specialiuose oro valymo įrenginiuose. Tokie filtrai apsaugo nuo radioaktyvaus jodo 131 ir radioaktyvių inertinių dujų išmetimo į aplinką. Šiuo metu IAE pasiekė oro valymo lygio 99,57%.   

Taip pat mes teikiame paslaugas tokiose srityse kaip:  

- Aerozolinių filtrų Д13, Д-23, Фартос Ц-500 su jodo valymo pakopa, naudojamus atominės energetikos sferoje Lietuvos Respublikoje, Ukrainoje, Rusijos Federacijoje pristatymas;

- Aerozolinių filtrų Д-23, А-17, ФАРТОС Ц-500, ПФТС-500 ir kitos produkcijos pristatymas.

 
Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.