TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.
 
  NAUJIENOS


2014.03.05. Pasirašyta 19-4 Projekto įgyvendinimo Kozlodujaus AE sutartis

UAB “Specialus montažas-NTP“ kartu su partneriais “Korekt Ltd” (Bulgarija) ir “Jung Ltd” (Bulgarija) pasirašė sutartį su  VĮ “RAO“ (Bulgarija) 19-4 Projekto „Aikštelių, skirtų saugoti medžiagas, susidarančias nutraukiant Kozlodujaus AE 1 – 4 blokų eksploatavimą, projektavimas ir statyba“ įgyvendinimui.


2012.12.12. Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

 

Sveikiname visus su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
UAB “Specialus montažas-NTP” kolektyvas linki Jums ateinančiais naujaisiais metais laimės, norų išsipildymo, svajonių realizavimo ir džiaugsmo kiekvieną dieną.


2012.09.26. Užbaigti darbai IAE pagal B19 projektą

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ kartu su Lietuvos energetikos institutu (Lietuva), AB „Pramprojektas“ (Lietuva), UAB „Vilstata“ (Lietuva), UAB „Hidroprojektas“ (Lietuva) ir RAB „Radico“ (Rusija) sėkmingai užbaigė darbus įgyvendinant IAE trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų buferinės saugyklos statybos projektą (B19). 2012-09-26 Valstybinė komisija priėmė saugyklą. Komisijos nariai susipažino su projektine dokumentacija ir aplankė saugyklos pastatą, kuriame buvo pademonstruota kaip veikia įrenginiai. Po patikrinimo buvo pasirašytas buferinės saugyklos pastato statybos užbaigimo aktas. Suderinus galutinę saugos analizės ataskaitą su VATESI bus išduota licencija, suteikianti teisę pradėti eksploatuoti šį kompleksą.


2012.08.30. Sėkmingai įgyvendintas projektas „UAB „Specialus montažas-NTP“ eksporto skatinimo planas“

 

 

 

UAB „Specialus montažas - NTP“, užimanti lyderio pozicijas Lietuvos technologinių procesų ir technologinės įrangos, skirtos pramoniniams ir energetiniams objektams projektavimo rinkoje, įgyvendino projektą „UAB Specialus montažas – NTP“ eksporto skatinimo planas“. Parama projektui gauta iš Europos regioninio plėtros fondo. Projektui įgyvendinti buvo skirta iki – 348 240,00 Lt finansavimo.

 

Siekiant  išlaikyti lyderio pozicijas technologinių procesų ir technologinės įrangos, skirtos pramoniniams ir energetiniams objektams projektavimo rinkoje (šiuo metu yra didelė konkurencija) bei skverbtis į naujas geografines rinkas, buvo būtina modernizuoti tarptautinės rinkodaros strategiją.

 

Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti UAB „Specialus montažas-NTP“ eksporto apimtis ir padidinti įmonės produktyvumą, pritraukiant naujus eksporto partnerius Rusijos, Ukrainos ir Europos rinkose.

 

Nuo projekto pradžios 2010-03-24 iki pabaigos 2012-07-31 UAB „Specialus montažas - NTP“ įsigijo rinkos tyrimą į Rusijos, Ukrainos ir Europos rinkas, parengė paslaugų eksporto strategiją, taip pat atliktas nuoseklus įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienio rinkoms (įsigyta dalomoji medžiaga, sudalyvauta 8 tarptautinėse parodose: Amsterdame, Sankt Peterburge (2 parodos), Barselonoje, Tampere, Maskvoje (2parodos) bei Minske) ženkliai pagerins ir suteiks platesnes galimybes plėtoti veiklas, kurios yra susijusios su pasirengimu eksportuoti UAB „Specialus montažas - NTP“ produktus ir paslaugas, bei didins įmonės žinomumą, patikimumą.

 

Pasak, UAB „Specialus montažas-NTP“ direktoriaus, projektas „UAB Specialus montažas – NTP“ eksporto skatinimo planas“ tiesiogiai atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ tikslus ir uždavinius. Projektas orientuotas į pagrindinį priemonės tikslą – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Sėkmingai įgyvendinus projektą, siekiama užtikrinti kokybės grandinę – eksporto apimčių, įmonės apyvartos, darbo našumo augimą; įmonės žinomumo tarptautinėse rinkose didėjimą bei konkurencinio pranašumo stiprėjimą; didėjantį užsienio šalių pasitikėjimą Lietuvos įmonėmis augimo. UAB „Specialus montažas-NTP“ turi galimybę užtikrinti sėkmingą įmonės veiklos plėtrą, eksporto apimčių didėjimą bei užsibrėžto tikslo pasiekimą.


2012.07.20. Pasirašyta sutartis dėl D7.1 projekto įgyvendinimo Bogunice AE

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ su Slovakijos kompanija JAVYS a. s., kuri užsiima branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo projektais, pasirašė Tarptautinio Bohunice atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (BIDSF) sutartį Nr. 019 4 001 dėl D7.1 projekto „AE V1 pirmojo kontūro komponentų tvarkymo alternatyvų lyginamoji analizė“ įgyvendinimo.


2011.12.23. Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2012 metais!

Kalėdos - atsinaujinimo, susitaikymo ir atgaivos metas. Teatneša Kalėdų švebtė naujų gyvenimo permainų, neapsakomo džiaugsmo ir vilties, kad gyventi verta ir prabėgę metai neprabėgo veltui. O Naujųjų naktis lai atneša Jums malonių dovanų, žvalų ir vėjuotą ūpą, o šaltis stiprina jiegas.


2011.07.21. Laimėtas antipompažinės apsaugos sistemos ŠE EC NOWA modernizavimo konkursas

 

UAB „Specialus montažas – NTP“ paskelbtas konkurso dėl ŠE EC NOWA (Dombrova Gurniča, Lenkija) turbokompresorių TS-4 ir TS-5 antipompažinės apsaugos sistemos modernizacijos nugalėtoju.


2011.04.01. Baigti RVS projekto įgyvendinimo darbai VKG ENERGIA OÜ ir Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS

 

UAB „Specialus montažas – NTP“ sėkmingai pabaigė darbus įgyvendinant projektą dėl ŠES VKG ENERGIA OÜ (Kohtla-Jarvė, Estija) turbinos Nr.5 ir elektrinės Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS (Narva, Estija) turbinos Nr.6 kondensatoriaus vamzdelių rutulinės valymo sistemos (RVS) projektavimo, tiekimo, montavimo ir pridavimo eksploatuoti.


2011.03.31. Pasirašyta sutartis dėl Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS (Narva, Estija) turbinos Nr.5 kondensatoriaus vamzdelių RVS įrengimo

 

Pagal laimėto konkurso rezultatus pasirašyta sutartis dėl elektrinės Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS (Narva, Estija) turbinos Nr.5 kondensatoriaus vamzdelių rutulinės valymo sistemos (RVS) įrengimo.


2011.02.21. Paroda „AtomExpo Belarus 2011“

2011 metų kovo mėn. 02 d. – 04 d. UAB „Specialus montažas-NTP“ dalyvaus tarptautinėje parodoje ir konferencijoje „AtomExpo Belarus 2011 ( http://belarus.atomexpo.ru/en ), vykstančioje parodos centre, adresu: Pobeditelej g. 14, Minskas, Baltarusija. Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų stende.


2011.02.15. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su POLNA S.A. (Lenkija)

UAB „Specialus montažas-NTP“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su vamzdynų armatūros gamintoja POLNA S.A. (Lenkija) ir tapo šios kompanijos atstove ir produkcijos platintoja trijose Baltijos šalyse - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bei Lenkijoje.


2011.02.14. Pasirašyta atstovavimo sutartis MARSHAL TM (Ukraina)

UAB „Specialus montažas-NTP“ pasirašė atstovavimo sutartį su vamzdynų armatūros gamintoja Луганский завод трубопроводной арматуры MARSHAL TM (Ukraina) ir tapo šios kompanijos vienintele atstove ir produkcijos platintoja Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.


2010.12.20. Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

Tegul Kalėdų žvakių šviesoje sudega rūpesčiai ir liudesys, išlieka gera nuotaika, laime ir gražios viltys. Su Šv.Kalėdom ir Naujaisiais metais!


2010.08.25. „NUCLEAR INDUSTRY 2010“ paroda Rusijoje

 

Šių metų rugsėjo mėn. 28 d. – spalio mėn. 01 d. mūsų įmonė dalyvaus 10-oje specializuotoje parodoje „NUCLEAR INDUSTRY 2010“, vykstančioje Lenekspo, Sankt-Peterburge, Rusijoje. Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų stende Nr. 29 (Paviljonas Nr. 7).

Daugiau apie paroda: http://www.restec.ru/exhibitions/featured/rad-safety/index.en.html


2010.08.13. Išduotas pažymėjimas

 

Mūsų įmonei išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę prekiauti (tarpininkavimo veikla) antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) nevykdant jų saugojimo. Pažymėjimą išdavė Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.


2010.05.31. Įsteigta įmonės atstovybė Lenkijoje

 

2010 metų kovo pabaigoje UAB „Specialus montažas-NTP“ plėsdama savo veiklą užsienio rinkose įsteigė atstovybę Lenkijoje:

 

UAB „Specialus montazas-NTP“ Sp.z.o.o. Oddział w Polsce

Jana Pawła II 10, 05-500 Piaseczno, Polska

www.montazas.pl  


2010.05.04. „European Nuclear Conference 2010“ paroda Ispanijoje

 

Šių metų gegužės mėn. 30 d. – birželio mėn. 02 d. UAB “Specialus montažas-NTP” dalyvaus specializuotoje parodoje „European Nuclear Conference 2010“, vykstančioje Catalonia Palace of Congresses, Barselonoje, Ispanija. Kviečiame apsilankyti mūsų stende Nr. Q6.

 

„European Nuclear Conference 2010“ tai unikalus įvykis mokslininkų, branduolinės energetikos atstovų ir politikų gyvenime, kurie gali nagrinėti ir aptarinėti idėjas ir inovacijas įtakosiančias technologijų vystymą ateityje.

Daugiau informacijos apie paroda: http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2010/index.htm.


2010.02.09. Išduotas leidimas

 

Mūsų įmonei išduotas leidimas, suteikiantis teisę tirti žemės gelmes. Leidimą išdavė Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.


2009.12.23. Su Šventėmis !!!

 

UAB “Specialus montažas-NTP” kolektyvas sveikina visus partnerius, klientus, kolegas, draugus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais! Nuoširdžiai linkime Jums geresnių, kuriems buvo blogi, dar geresnių, kuriems buvo geri, Naujųjų 2010 metų :)


2009.11.24. Įrankių ir įrangos tiekimas IAE

 

UAB "Specialus montažas-NTP” laimėjo konkursą tiekti dalį elektrinių, hidraulinių ir mechaninių įrankių bei kėlimo, transportavimo, saugojimo įrangos ir priemonių, reikalingų VĮ Ignalinos AE pastatų 117/1 ir G1 išmontavimo ir deaktyvavimo darbams atlikti.


2009.10.02. Realizuotas projektas IAE

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ kartu su LEI sėkmingai realizavo ŠIEL apvalkalų panaudotų šilumą išskiriančių rinklių ardymo IAE I bloko „karštojoje kameroje“ metu hermetiškumo kontrolės sistemos sukūrimo projektą.


2009.09.11. Realizuotas projektas Estijos Elektrinėje

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ realizavo Estijos Elektrinės Turbinos Nr. 8 kondensatoriaus vamzdelių rutulinės valymo sistemos rengimo projektą. 2009.09.11 sistema pradėta eksploatuoti. Įgyvendinus šį projektą, padidės Estijos elektrinės 8-tojo energobloko pajėgumas ir sumažės gaminamos energijos savikaina.


2009.09.01. Įsigijome gamybines patalpas

 

UAB "Specialus montažas-NTP” įsigijo gamybines patalpas, esančias Visagino savivaldybės teritorijoje, Karlų k. – buvusi UAB „Visagino specialus autotransportas“ nuosavybė. Bendras teritorijos plotas viršija 4 ha ir apima: paruošimo aikšteles, gamybines patalpas, kurių bendras plotas viršija 4200 kv. m, administracinius pastatus, kurių bendras plotas viršija 1100 kv. m ir kt.


2009.07.03. Realizuotas projektas IAE

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ kartu su Fizikos institutu sėkmingai realizavo Ignalinos AE eksploatacinių kietų radioaktyvių atliekų nuklidinės sudėties tyrimo ir aktyvumo įvertinimo metodo parengimo projektą. Šių darbų atlikimas sudaro naujo kietų radioaktyvių atliekų tvarkymo komplekso įvedimo į eksploataciją priemonių pagal Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo programą dalį.


2009.06.08. Transporto priemonių IAE „Landfill“ kapinyno buferinei saugyklai pristatymas

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ kartu su UAB „Intrac“ vykdys transporto priemonių skirtų Ignalinos AE „Landfill“ kapinyno buferinei saugyklai (Projektas B19) pristatymą. Šis projektas yra Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo dalis.   


2009.01.30. Išduotas atestatas

 

Mūsų įmonei išduotas atestatas. suteikiantis teisę atlikti statinio projektavimo darbus. Atestatą išdavė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.


2008.12.22. Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

 

Sveikiname visus su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
UAB “Specialus montažas-NTP” kolektyvas linki Jums ateinančiais naujaisiais metais laimės, norų išsipildymo, svajonių realizavimo ir džiaugsmo kiekvieną dieną.


2008.11.04. Įmonės gimtadienis

 

Lapkričio 17 dieną UAB „Specialus montažas-NTP“ švenčia savo 5-erių metų jubiliejų. Dėkojame visiems buvusiems su mumis, tikimės sėkmingai bendradarbiauti ir ateityje. Sveikinimai ir dovanos gimtadienio proga priimami ir laukiami :-)


2008.10.28. Persikėlėme į naujas patalpas

 

Gerbiami klientai ir partneriai, UAB “Specialus montažas-NTP” persikėlė į naujai įrengtas, keliskart didesnes patalpas. Naujas mūsų adresas: Taikos pr. 10, Visaginas. Maloniai kviečiame apsilankyti.


2008.09.04. Realizuotas projektas IAE

 

Realizuotas šilumą išskiriančių elementų apvalkalų panaudotų šilumą išskiriančių rinklių ardymo „karštojoje“ kameroje metu hermetiškumo kontrolės sistemos parengimo projektas. Šis projektas – Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo dalis.


2008.06.19. Išduota licencija

 

UAB „Specialus montažas-NTP“ išduota licencija, kuri suteikia teisę vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ kontroliuojamoje zonoje. Licenciją išdavė Radiacinės saugos centras.


2008.05.16. Realizuotas projektas IAE

 

Mūsų bendrovė sėkmingai realizavo nuklidinės sudėties tyrimo ir VĮ „Ignalinos AE“ V1 bloko eksploatavimo nutraukimo atliekų aktyvumo įvertinimo projektą. Šis projektas sudaro Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių dalį.


2008.05.09. Startavo nauja mūsų bendrovės interneto svetainė

Parengta ir pradėjo veikti UAB “Specialus montažas-NTP” nauja interneto svetainė.
Tikimės, kad šis tinklalapis bus naudingas ir informatyvus visiems mūsų interneto svetainės lankytojams.


2008.01.11. Baigta bendrovės reorganizacija

UAB „Specialus montažas“ reorganizuota prijungiant UAB „Naujų technologijų projektavimas“, kuri po prijungimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo. UAB „Specialus montažas“ perėmė visą UAB „Naujų technologijų projektavimas“ turtą, teises bei įsipareigojimus ir tęsia savo veiklą toliau nauju pavadinimu - UAB „Specialus montazas-NTP“. Visi kiti įmonės rekvizitai (atsiskaitomosios sąskaitos bankuose, įmonės kodas, juridinis adresas, telefonai ir t.t.) liko nepakitę.

 

Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.