TEL:     +370 386 60076;                                     FAX:     +370 386 60076.

 

Sertifikatai  
  Atstovaujamos įmonės  
  Partneriai  
     
  SERTIFIKATAI

 
ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 sertifikatas

Bureau Veritas Certification Lietuva išduotas sertifikatas Nr. 80293A patvirtinantis, kad įmonėje įdiegta ir veikia ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema.

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 5739 suteikiantis teisę atlikti statinio projektavimo darbus.

 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos leidimas

Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas leidimas Nr. 145 suteikiantis teisę tirti žemės gelmes.

 
Radiacinės saugos centro licencija

Radiacinės saugos centro išduota licencija Nr. 1491 suteikiantį teisę vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ kontroliuojamoje zonoje.

 
Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos vietos registracijos pažymėjimas

 

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas Nr. L 2-43 suteikiantis teisę prekiauti (tarpininkavimo veikla) antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) nevykdant jų saugojimo.

 
Valstybinės Įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ sertifikatas

VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Saugos ir kokybės užtikrinimo tarnybos išduotas sertifikatas Nr. SKUTsert-1703-59-(4.23) leidžiantis vykdyti projekto „Labai mažo aktyvumo radioaktyvių atliekų kapinynas (Landfill)“ valdymą ir kontrolę.

 
Valstybinės Įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ sertifikatas

VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Saugos ir kokybės užtikrinimo tarnybos išduotas sertifikatas Nr. SKUTsert-1703-101-(4.23) leidžiantis vykdyti projekto „VĮ Ignalinos AE pagrindinio cirkuliacijos kontūro, prapūtimo aušinimo ir baipasinio valymo sistemų vidinių paviršių dezaktyvacijos technologijos sukūrimo paslaugos “ (projektas B12) valdymą 

Copyright © 2008. Specialus montažas - NTP All rights reserved.